none

CAPITOLUL I. DENUMIRE, REGIM JURIDIC, SEDIU SI DURATA

CAPITOLUL I. DENUMIRE, REGIM JURIDIC, SEDIU SI DURATA

Art.1 Denumirea

(1) Denumirea fundatiei, rezervata la Ministerul Justitiei, potrivit dovezii privind disponibilitatea denumirii, este Fundatia  DAN CRISTIAN POPESCU (denumita in continuare Fundatia).

Art.2 Regim juridic

(1)  Fundatia se constituie sub forma unei persoane juridice romane de drept privat, fara scop lucrativ si apolitica, functionarea ei fiind reglementata de Ordonanta Guvernului nr.26/2000, impreuna cu celelalte prevederi ale legislatiei romane, precum si cu prevederile prezentului Statut si ale Actului Constitutiv.

(2)  Toate documentele si orice alte inscrisuri care emana de la Fundatie trebuie sa indice denumirea Fundatiei, sediul numarul de inregistrare in Registrul National al Asociatiilor si Fundatiilor, numarul de telefon si de fax.

(3)  In vederea obtinerii de resurse financiare suplimentare, care vor fi utilizati exclusive pentru realizarea scopolui sau ,Fundatia se poate angaja in activitati economice,daca acestea au character accesoriu ,sau poate infiinta societati comerciale.Dividentele obtinute din activitatile acestor societati comerciale vor fi folosite numai pentru realizarea scopului Fundatiei.

Art.3 Sediul

(1)  Sediul Fundatiei va fi situat in  Bucuresti, str.Popa Petre, nr.24, sector 2 conform contractului de vanzare cumparare nr.639 incheiat in data de 07.03.2008 la BNP  LUX ET JUSTITIA.

(2) Fundatia poate constitui filiale,ca structuri teritoriale, in temeiul hotararii autentificate a Consiliului Drector, prin care acestora le este alocat un patrimoniu.

Art.4 Durata

Fundatia se constituie pe o perioada nedeterminata, incepand cu data inregistrarii in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor.