none

CAPITOLUL II. SCOPUL FUNDATIEI SI PATRIMONIUL INITIAL

Art.5 Scopul

(1) Fundatia este persoana juridica de drept privat, fara scop lucrativ, constituita cu scopul de a  promova principiile liberale

(2)  In realizarea acestui scop ,Fundatia urmareste respectarea si promovarea principiilor democratiei si a drepturilor omului, combaterea totalitarismului, a nationalismului extremist, discriminarilor, intolerantei si tendintelor xenophobe,

(3) Pentru indeplinirea scopului sau, Fundatia va indeplini  in special urmatoarele activitati principale: promovarea valorilor democratiei, valorilor liberale, capitalismului in politica romaneasca si europeana, stimularea initiativelor private cu respectarea regulilor de concurenta. Va promova valorile si interesele nationale,consolidarea sistemului democratic, apararea drepturilor omului si ale familiei, protectia,garantarea,consolidarea si extinderea proprietatii private, schimbul de valori economice si culturale, accesul liber si egal la educatie., incurajarea educatiei si a cercetarii, educarea cetatenilor in spiritual democratiei si incurajarea acestora de a participa la viata publica.Militeaza pentru promovarea si respectarea demnitatii omului a drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor.Va combate toate formele de discriminare precum cea bazata pe rasa,nationalitate, origine etnica, limba, religie, categorie sociala, sex, convingere sau apartenenta la o categorie defavorizata.Elaboreaza proiecte de politici publice si programe in domeniile social, economic, cultural si politic va efectua actiuni culturale, sportive si de recreere.Realizarea,editarea si difuzarea publicatiilor ori a altor materiale propii.Va efectua proiecte si actiuni privind apararea drepturilor Mamei Terra si a tuturor fiintelor de pe ea, va veghea la practicarea si aplicarea legislatiei existente privind ecologia, totodata va promova prin educatie si constientizare respectarea drepturilor acestora.

(4)  Pentru realizarea scopului si obiectivelor propuse Fundatia va initia si dezvolta relatii de cooperare cu alte organizatii cu scopuri similare sau autoritati publice din Romania sau din strainatate.

(5) Schimbarea scopului Fundatiei se va putea face numai de catre Fondator si numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte ori acesta nu mai poate fi realizat.

 

Art.6 Patrimoniul initial

(1) Patrimoniul initial al Fundatiei este in valoare de 70.000 (saptezeci mii lei) lei si se compune din aportul  in numerar al Fondatorului.Patrimoniul initial a fost varsat la data de 20.07.2011 in contul fundatiei nr RO 72 PIRB 4209732083001000 deschis la Banca PIRAEUS BANK Sucursala  OBOR.

(2)  Patrimoniul Fundatiei poate fi majorat de catre Fondator prin sponsorizari sau donatii de la diverse persoane fizice sau juridice romane sau straine, conform legii.

 

Art.7 Resurse financiare

(1)  Fundatia dispune de resurse financiare provenind din fonduri propii.

(2) Fundatia nu poate efectua nici o plata in favoarea unei alte persoane sau entitati juridice, daca aceasta nu corespunde si nu urmareste realizarea scopului Fundatiei.