none

CAPITOLUL V. ASPECTE FINANCIARE

Art.15 Imprumuturi

(1) Nici un imprumut nu va fi contractat in numele Fundatiei,decat in cazul in care a fost autorizat printr-o hotarare a Consiliului Director sau a Fondatorului.

(2) Nici un imprumut nu va putea fi facut in favoarea unui reprezentant al Fundatiei.

 

Art.16 Depozite

(1) Toate fondurile Fundatiei vor fi depuse periodic intr – un cont al Fundatiei deschis la o banca aleasa de catre Consiliul Director sau de catre Fondator.

 

Art.17 Exercitiul financiar

(1) Exercitiul financiar al Fundatiei incepe de la data autorizarii functionarii acesteia si se sfarseste la data de 31 decembrie a fiecarui an.

 

 

 

Prezentul Statut a fost incheiat  astazi, 4.08.2011 la sediul CABINETULUI INDIVIDUAL DE AVOCAT “ CIOROIANU CRISTINA GABRIELA”

in  5  exemplare originale.