Misiunea fundaţiei Dan Cristian Popescu (FDCP) este promovarea valorilor democraţiei, promovarea valorilor şi intereselor naţionale, apărarea drepturilor omului şi familiei, accesul liber şi egal la educaţie. Ȋnfiinţată în August 2011, FDCP a organizat şi participat constant la acţiuni sociale, de prim ajutor, culturale şi educaţionale, care au contribuit la rezolvarea problemelor comunităţii şi o mai bună calitate a vieţii de Aca2ă. Scopul acţiunilor întreprinse de către FDCP a fost de a ajuta: 
  • Social, prin acordarea de suport material şi logistic personelor defavorizate aflate la limita abandonului social şi a personelor aflate în suferinţă care au nevoie de îngrijiri speciale.
  • Educaţia ca bază a dezvoltării societăţii prin organizarea de cursuri gratuite şi seminarelor despre dezvoltarea personală şi dezvoltarea abilităților de comunicare.
  • Cultura prin lansări şi promovări de carte, vizionări de materiale video şi audio a unor personalităţi marcante din istoria culturii româneşti.
  • Sportul prin organizarea şi participarea la activităţi pe diferite discipline cât şi promovarea personalităţilor marcante din sportul românesc pentru o mai bună conştientizare a beneficiilor aduse de o viaţă activă prin mişcare.
  • Mediul încojurător prin acţiuni de conştietizare în rândul copiilor, a impactului pozitiv, pe care îl au atât acţiunile de plantare şi întreţinere a copacilor cât şi colectarea selectivă a deşeurilor.